Sammen i sommerhus

​​

Sommerhuset i Marienlyst er tænkt som et fristed med hjemlig hygge og ekstra forkælelse for de børn og unge, som oftest er på TAO eller De Unges TAO, døgnet rundt, hele året og uden mulighed for overnatning hos deres forældre.

Vi har erfaret, at de børn og unge, som aldrig er hjemme på overnatning, ofte står med en følelses af at mangle noget og aldrig føle sig særlig vigtige. Dermed er de mere udsat for at blive stigmatiseret som institutionsbarn, og vi vil med sommerhuset give disse børn mulighed for at have deres ”eget” rum, væk fra organisationen. Desuden kommer vores børn og unge ofte fra en andre anbringelser, og de når sjældent at slå rod, før de anbringes igen. Med sommerhuset vil vi øge tilhørsforholdet og følelsen af at høre til på TAO.

I sommerhuset er vi aktive og udendørs. Fx er naturoplevelser er en daglig del af at være i Marienlyst, ligesom vi tager på ture ved stranden, på cykletur, bader, spiller i haven, laver mad over bål eller på grill, tegner på sten mv. I disse aktiviteter vil der også være tid til fordybelse, da vi i sommerhuset prioriterer nærhed, omsorg og at, det er de sammen få voksne, der er med hver gang.

Turene til sommerhuset har også den mentaliseringsbaseret miljøterapi for øje. I forhold til de ydre rammer i sommerhuset tænkes der eksempelvis på, at børnene og de unge altid har det samme værelse, altid bor sammen med den samme og altid har den samme seng, samme spisetid ved morgenmaden mv. samt, at børnenes ting permanent er i sommerhuset. Samlet set skaber dette grobund for at slå rødder sammen med de bærende relationer.

Det vil også være de samme få voksne, der vil være der sammen med børnene og de unge i sommerhuset. Dermed skaber vi endnu mere mulighed for tryghed for børnene og de unge, idet de altid ved, hvilke voksne de skal bruge weekenden eller ferien sammen med, og dermed kan det støtte en tryg base for dem.

”Legen” har stor betydning i sommerhuset og skal være tilgangen til de aktiviteterne. Der er en tæt sammenhæng mellem udvikling af mentaliseringsevnen og evnen til at samarbejde. Både regulering af energiniveauet, følelser og impulskapacitet og udvikling af mentaliseringsevne sker gennem interaktioner med andre og gennem leg.

Det frirum, som der opstår i ”legen”, kan vi støtte børnene i nogle strategier for at bearbejde det indre og ydre kaos, som de er i. De ved, at de kan træde ud af den igen, men det er det genkendelige i, at komme til sommerhuset hver tredje weekend, hvor ”legen” kan fortsætte.

Børnene og de unge skal lære og mærke, at de også under løsere rammer kan udholde og mærke egne følelser, uden at bliver overvældet af det indre kaos, som de bærer rundt på. De skal fornemme, at de kan føle sig mere hjemme og som noget særligt, hvor de bliver set som de er og derigennem have mere for øje, at det bekræftende samvær styrker deres identitet og selvfølelse.

Der vil til hver en tid forsat arbejdes med det enkeltes barn eller unges problematikker ud fra deres behandlingsplan. Så deres udviklingspotentiale formentligt forbedres yderligere.

Ved at tilbyde børnene og de unge ophold i weekender og ferie i sommerhuset bliver risikoen for, at de bliver for ”institutionaliseret” formindsket, og vi giver dem dermed en større og mere naturlige oplevelse af, hvad en weekend kan indebære væk fra organisationen.

Vi benytter sommerhuset i hver 3. weekend fra fredag til søndag. Derudover benyttes sommerhuset ved helligdage og ferier. I sommerferien vil vi bruge det i to perioder af en uges varighed. En uge først i sommerferien og en uge i slutningen af sommerferien. Sommerhuset benyttes året rundt. 

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø