Inklusion i nærmiljøet

​Vi prioriterer at vores børn/unge bliver en del af nærmiljøet og opfordrer og motiverer til at deltage i fritids- og kulturlivet i Hvalsø og omegn. Det kan være sportsforeninger, spejder og gymnastikforeninger, ride klub eller ungdomsskolen, m.m..

Det kan bl.a. være et flaskejob i den nærmeste Netto, Fakta eller Brugs. At komme ud i nærmiljøet, med den rette støtte, modvirker isolation og marginalisering, det kan højne børnenes/de unges selvværd og det kan dæmpe angsten for nye situationer og mennesker.

Det giver et netværk uden for hjemmet, hvor børnene/de unge oplever normaliteten med de jævnaldrende.

​For at ruste børnene/de unge til inklusionen i nærmiljøet arbejder vi aktivt gennem egne aktiviteter, med bl.a. tema som fairplay, hvor børnene/de unge år gentaget de sociale spilleregler og lærer om dem , så de kan bruge dem og føler dette på egen krop. Gennem vores egne aktiviteter oplever børnene/de unge succes, 

som de kan tage med sig ind i det sociale liv i nærmiljøet.

​Gennem daglig øvelse i sociale situationer og praktiske krav til deltagelse, oplever børnene/de unge, hvilke krav og forventninger der er til dem fra samfundets side.