Tværfaglighed

Tværfaglighed

I huset arbejdes der tværfagligt, det betyder bl.a. at vi har psykologer, ergoterapeuter og pædagoger der varetager den daglige behandling af børnene.

Vi mener dermed at sikre de mest optimale muligheder for udvikling for det enkelte barn/ung. Vi har med baggrund i denne sikring også valgt at have både en psykodynamisk og en kognitiv psykolog i husene.

På stedet er der ansat en ergoterapeut, som har til huse på TAO. Hun har sanseterapi med nogle af børnene/de unge. Ved indflytning vurderes det, om barn/den unge har behov for sanseterapi og/eller theraplay og der udarbejdes en sanseprofil. Ud fra denne sanseprofil vurderes det, om dette ville gavne barnet/den unge og derefter planlægges dette ind i barnets/den unges hverdag og struktur. Ergoterapeuten sidder med ved relevante behandlingskonferencerne. 

​På TAO er der ansat en husmor/husassistent, som handler ind, gør rent, vasker tøj, m.m. Denne deltager også fast på husets traditionelle skitur, samt er deltagende ved alle hverdagsmorgenerne. Børnene/de unge har derfor genkendelighed i hverdagen ved, at denne er inde hver dag inden de skal i skole. Denne deltager også i personalemøder og behandlingskonferencerne.

I huset er der ansat en pedel. Denne er tilknyttet både TAO.

Vi har en psykolog tilknyttet hver afdeling, som deltager i personalemøder, og varetager supervision og behandlingskonferencerne.

Vi har en bogholder der varetager al økonomi for institutionen, som har til huse på TAO.

​Vi har faste tilkaldevikarer, som kan benyttes på både TAO.

​Der kommer psykologer udefra og har terapi med børnene/de unge på stedet, hvor der laves rum for dette.

Det er meget forskelligt, hvor børnene/de unge går i skole og uddannelse, og vi har et tæt samarbejde med skolerne. Dette foregår på møder mellem afdelingslederne og lærerne, samtaler over telefon, mails og på statusmøderne.

Udover den interne tværfaglighed har vi også udbredt samarbejde med behandlere ude fra, som f.eks. psykiatere, læger, psykologer, tandlæger, forvaltning, m.m.