Værdigrundlag og visioner

Vi arbejder ud fra nogle grundlæggende værdier som troværdighed; vi gør hvad vi siger vi vil gøre og holder hvad vi lover – som skaber tryghed og forudsigelighed for barnet/den unge.

Humor, gør livet lettere at leve og bringer samhørighed på en god måde – hverdagen kan nogen gange blive lidt lettere.

Anerkendelse, giver løft til selvværd og mod.

Kontinuitet og vedholdenhed er værdier, fordi de viser, at man mener det.

Struktur; fordi det giver ro til udvikling.

Ud fra vores værdier tilbyder vi børnene/de unge tydelige, troværdige voksne som rummer, støtter og motiverer dem og som skaber tillid, nærvær og omsorg.

Vi stræber efter at skabe et hjemmeligt og mentaliserende miljø for børnene/de unge.

Behandlings- og Opholdsstedet TAOs visioner:

  • Skabe udvikling for barnet/den unge.

Dette gennem barnets/den unges individuelle struktur, der er bygget op efter barnets/den unges behandlingsmål, som evalueres på konferencer hvert halve år.

Dette ved at skabe en undersøgende kultur omkring det enkelte barn/ung.

​Vi tilstræber at støtte barnet/den unge til korrigerende emotionelle erfaringer gennem mentaliserende miljøterapi således, at barnet/den unge kan udvikle følelsesmæssige erfaringer som danner nye erfaringer i forhold til tidligere erfaringer i barnets/den unges liv.

Ved fortsat at udvikle miljøterapien i organisationen, vil vi give barnet/den unge mulighed for at udvikle sig i et trygt og udviklende miljø, hvor omsorg og kontakt er en vigtig del.

  • Inklusion i nærmiljøet

Vi ønsker at børn og unge skal blive en del af lokalmiljøet og skabe sig et netvæk udenfor institutionen ved bl.a. at deltage i fritidsaktiviteter, studiejobs, ungdomsskole, den lokale folkeskole og dermed blive en integreret del af lokalmiljøet.

  • Sundhed, kost og motion

Vi lægger vægt på, at barnet/den unge har mulighed for og fokus på at leve sundt, og har unikke muligheder for få bevæget sig hver dag, ude som inde. Vi tilstræber, at børnene/de unge får kendskab til, hvor madvarerne kommer fra og har egen avl af visse grøntsager.

Vi tilstræber at alle børn/unge dyrker motion i fritiden og der er faste dage med motionsaktiviteter på både TAO og De Unges TAO.​

  • Uddannelse – ”Miljøterapi i døgnregi af børn og unge med diagnoser” fra UCC

At alle medarbejder får uddannelsen i miljøterapi. Vi tilstræber at de starter uddannelsen ca. et år efter ansættelsen. TAO vægter, at hver medarbejder derigennem udvikler egen identitet som miljøterapeut og får tilegnet sig viden om udviklingspsykologiske og organisatoriske teorier, og kan omsætte dem i praksis.

  • Supervision, institutionskonference og procesudviklings forløb

Vi ønsker at højne det faglige niveau gennem professionel sparring som gør, at vi har en personalegruppe, der hele tiden er i faglig udvikling.

  • Familiesamarbejde

For vores børn/unge er det meget vigtig for barnets/den unges fortsatte udvikling, at der er et godt samarbejde mellem anbringelsessted og familie. Derfor vægtes dette meget højt.

  • Tværfagligt samarbejde

For at støtte barnet/den unge og sikre dets bedst mulige udviklingsmuligheder er det vigtigt at inddrage de forskellige faglige ressourcer der er tilgængelige, og også at have et frugtbart og tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø