Værdigrundlag og visioner

Værdigrundlag

​TAO arbejder ud fra mentaliseringsbaseret miljøterapi, psykodynamisk tænkning og nyere udviklingspsykologiske teorier.

Børn og unge har krav på et godt børneliv, og TAO vil med udgangspunkt i barnet og den unges egne drømme, ønsker og ressourcer og i samarbejde med familie og netværk understøtte dette.
På TAO har vi en nysgerrig og undersøgende holdning, der bygger på en ægte interesse for at forstå den enkelte for bedst muligt at kunne understøtte dets udvikling.


Den primære behandlingsopgave på TAO er at bringe børnene og de unge i udvikling. For at kunne løse denne opgave arbejder TAO samtidig med at optimere de basale rammer og muligheder i huset og hos husets medarbejdere.


Vi tror på, at børn og unge skal vokse op i et trygt og udviklende miljø, der til enhver tid kan opfylde det enkelte barn og den enkelte unges behov for omsorg, kontakt og støtte. Vi mener, at det er vigtigt, at vi er tydelige med hensyn til egne reaktioner og refleksioner på en omsorgsfuld og mentaliserende måde.
Vi mener, at det er vigtigt at barnet og den unge har selvbestemmelse i eget liv og mulighed for udvikling i egen ret.


Vi mener, at det er vigtigt, at give barnet og den unge glæde og håb for fremtiden, hjælpe og forberede barnet og den unge til at kunne være selvstændig, ansvarlig, medbestemmende og indgå i det samfund, det er en del af med lige ret og lige muligheder.
Ved at møde barnet og den unge på egne præmisser vil TAO lægge relationen og miljøet tilrette for børnene og de unge for at de kan gives muligheder for at udvikle en højere grad af trivsel, selvværd og selvfølelse, så de kan udvikle sig følelsesmæssigt på det indre plan, få lavet handlestrategier, socialt og intellektuelt.
Værdigrundlaget forudsætter, at personalet er veluddannede, er i faglig og personlig udvikling bl.a. via supervision og målrettede uddannelses og udviklingsforløb på alle niveauer i organisationen.
Vi ser behandlingsopgaven som en udviklingsopgave og tror på, at alle udvikler sig i samspillet mellem sig selv og andre.

Vision

  • ​TAO ønsker at bidrage til at skabe et liv i bevægelse både fysisk og psykisk for barnet og den unge.
  • Vi ønsker, at TAO vil være i en konstant udvikling og skal kunne være et udviklingsstøttende miljø på alle planer, så det enkelte individ kommer i god udvikling og i trivsel.
  • TAO skal sikre at barnet og den unge oplever at være medbestemmende, sikre at barnet og den unge bliver set, forstået, anerkendt og støttet til udvikling for egen skyld.
  • TAO har en høj behandlingsfaglighed, hvori tværfaglighed og fokus på det enkelte barn sikres.
  • TAO arbejder på at støtte barnet til at overkomme vanskeligheder og stræbe efter at skabe forbedringer i sit liv. At TAO giver børn/unge lyst til at udvikle sig.
  • TAO tilrettelægger muligheder for at skabe relationer og succes i fællesskaber f.eks. skole, nærmiljø, ture/ferier.
  • TAO opleves som barnet og den unges andet hjem, hvor de har en tilknytning og har lyst til at komme på besøg, når de er flyttet.
  • At TAO hjælper barnet med at overvinde de barrierer, der er i dilemmaet mellem at have flere hjem: hos forældre og på TAO.

​Metode

Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for alle børn og unge, som de voksne hele tiden skal sikre er relevant for det enkelte barn og den enkelte unge. Ud over de halvårlige konferencer, hvor arbejdet med barnets trivsel og udvikling evalueres, arbejdes der i hverdagen i et reflektionsrum med til stadighed at undersøge, hvad der sker i kontakten og relationen med børnene og de unge for hele tiden at kunne være så tæt som mulig i forståelsen af, hvordan barnet og den unge har det, og for at kunne justere indsatsen, så det passer bedst muligt med barnet og den unges behov.

TAO arbejder med en udviklingspsykologisk forståelse af, at det er i relationen og i dialog med andre, at barnet og den unge lærer noget om forvaltning af følelser og lærer noget om sig selv. Det er i den trygge relation, at de voksne kan få adgang til at arbejde med børnene og de unge og deres aktuelle behov. Det er i relationen, at barnet kan mødes, spejles og få mulighed for at lære noget om sig selv.


Formålet med den mentaliseringsbaserede miljøterapi, som den tilrettelægges på TAO, er at drage omsorg for at barnet igennem struktur, genkendelighed og mentalisering kan opleve en større grad af ro, som kan vise barnet, at vi kan rumme barnet og den unge, og som kan støtte udviklingen af et mentalt overskud til egen udvikling. Der udarbejdes derfor en individuelt tilrettelagt dagsrytme, som de voksne har ansvar for at sikre.