Mentaliseringsbaseret miljøterapi

Behandlings- og Opholdsstedet TAO og De Unges TAO er miljøterapeutiske behandlingshjem, hvor der er et undersøgende og mentaliserende miljø. Der er en struktureret hverdag, som støtter børnene/de unge i form af sin forudsigelighed og tryghed, samt det, at de voksne og miljøet er troværdigt, når barnet/den unge kender sin struktur og stedets struktur.

Hele formålet med miljøterapien som behandlingsmetode er bl.a. at bidrage til en udvikling af selvfølelse og jeg-funktioner. Børnene/de unge inddrages og medansvarliggøres i deres eget behandlingsforløb – ved f.eks. ses ved, at pædagogerne laver et interview med barnet/den unge op til, at der skal være behandlingskonference vedr. det barn/ung, hvor barnet i interviewet kan udtrykke sig om, hvad der er vigtigt for barnet/den unge, at der tages op og fokuseres på. På denne måde har miljøterapien et udviklingsperspektiv.

Børnenes/de unges praktiske og sociale færdigheder øves og dette ses som meget centralt i miljøterapien. Vi arbejder miljøterapeutisk på den måde, at de daglige pligter og rutiner for børnene/de unge, ligger som fast struktur. Derudover er der nogle faste aktiviteter/forløb, som er en del af behandlingsarbejdet. Disse aktiviteter er valgt af pædagogerne ud fra at de behandlingsmål hvert barn /ung har, som laves på behandlingskonferencerne. 

Disse aktiviteter/forløb skal udvikle barnet/den unges kompetenceressourcer.​Pædagogerne beskriver skriftligt disse aktiviteter ud fra: formål, opgave, rolle, tid, sted – dette ud fra den enkelte og fra hele børne-/ungegruppen. Dette for at sikre kontinuiteten og forudsigeligheden, hvis bl.a. et personale bliver syg og ikke kan varetage aktiviteten/forløbet.

Der arbejdes meget med ”Her-og-nu” oplevelser, hvor det aktuelle tages op med det samme. Dette være sig i hele gruppen eller med enkelte børn/unge. Der fokuseres ikke som hovedpunkt på de tidlige traumer, som barnet/den unge har med sig, men mere ud fra, hvilke strategier og handlemuligheder barnet/den unge har nu og kan benytte sig af. Hvis barnet/den unge har traumer der skal bearbejdes, vil dette foregå, efter aftale, i terapi.

Der arbejdes meget med visualisering i forbindelse med KAT-Kassen, AKTØREN, piktogrammer, social historie og andre lign. strategier for børnene/de unge, som en hjælp til at udvikle evnen til at mentalisere. Her lægges også vægt på at være undersøgende, undrende og sætte mentalisering i gang hos børnene/de unge og med børnene/de unge.

Dette i opståede situationer på stedet eller ting, som barnet/den unge vælger at tage op. Herigennem synliggøres også de voksnes tanker og fantasier, hvilket yderligere hjælper børnene/de unge til at mentalisere.

Ganske kort sagt kan man sige, at vi på Behandlings og Opholdsstedet TAO har som hovedopgave, i forbindelse med miljøterapien, at møde barnet/den unge, hvor det er, og derudfra at skabe en organisation med et terapeutisk miljø, der kan give barnet/den unge mulighed for nye relationelle erfaringer som giver grobund for udvikling.​

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø