Mentaliseringsbaseret miljøterapi

​Behandlings- og Opholdsstedet TAO er et miljøterapeutiske behandlingshjem, hvor der er et undersøgende og mentaliserende miljø. Der er en struktureret hverdag, som støtter børnene og de unge i form af sin forudsigelighed og tryghed, og som støtter børnene ved at de voksne er tydelige og troværdige. Hverdagen er tilrettelagt og genkendelig, struktureret og planlagt, så barnet og den unge kan opleve en ydre ro, ved at kender deres egen individuelt tilrettelagte dagsrytme og stedets hverdagsrytme og struktur.

Formålet med miljøterapien som behandlingsmetode er at bidrage til udvikling af en større grad af trivsel, udvikling af selvfølelse, selvværd og jeg-funktioner.
Børnene og de unge inddrages og medansvarliggøres i deres eget behandlingsforløb bl.a. ved, at miljøterapeuten laver et interview med barnet eller den unge op til den halvårlige behandlingskonference, hvor barnet og den unge i interviewet kan udtrykke sig om, hvad der er vigtigt, at der tages op og fokuseres på. Denne viden inddrages sammen med den kommunale handleplan i den individuelle behandlingsplan.

​Børnenes og de unges praktiske og sociale færdigheder øves og dette ses som meget centralt i miljøterapien. Vi arbejder miljøterapeutisk på den måde, at de daglige pligter og rutiner for børnene og de unge, ligger som fast struktur. Derudover er der faste aktiviteter/forløb, som er en del af behandlingsarbejdet. Miljøterapeuten har på behandlingskonferencen valgt disse aktiviteter ud fra de behandlingsmål, som er beskrevet i den kommunale handleplan og med respekt for de unges egne ønsker og behov i den udstrækning, der er mulighed for det.

Disse aktiviteter/forløb skal udvikle barnet og den unges kompetencer og ressourcer. Miljøterapeuterne beskriver skriftligt disse aktiviteter ud fra formål, opgave, rolle, tid, sted – dette ud fra den enkelte og fra hele børne- og ungegruppen. Dette for at sikre kontinuiteten og forudsigeligheden, hvis bl.a. et personale bliver syg og ikke kan varetage aktiviteten/forløbet.
I hverdagen arbejdes der med ”her-og-nu” oplevelser, hvor den aktuelle situation eller vanskeligheder undersøges sammen med barnet, den unge og eller med hele gruppen, når fællesskabet kan fungere som et vigtigt forandringsmiljø.
Der fokuseres ikke som hovedpunkt på de tidlige traumer, som barnet/den unge har med sig, men mere ud fra, hvilke strategier og handlemuligheder barnet/den unge har nu og kan benytte sig af. Hvis barnet/den unge har traumer, der skal bearbejdes, vil dette foregå, efter aftale i et særskilt terapeutisk forløb.

​Metodisk arbejdes der meget med visualisering i forbindelse med KAT-Kassen, AKTØREN, piktogrammer, social historie og andre lign. strategier for børnene/de unge, som en hjælp til at udvikle evnen til at mentalisere. Her lægges også vægt på at være undersøgende, undrende for at stimulere mentalisering hos og med børnene og de unge. Dette i opståede situationer på stedet eller ved at undersøge emner og oplevelser, som barnet og den unge vælger at tage op. Herigennem synliggøres også de voksnes tanker og fantasier, hvilket yderligere hjælper børnene og de unge til mentalisering.

Ganske kort sagt kan man sige, at vi på Behandlings- og Opholdsstedet TAO har som hovedopgave, at møde barnet/den unge, hvor det er, og derudfra at skabe et hjemligt miljø og en organisation med et terapeutisk miljø, der kan give barnet/den unge mulighed for nye relationelle erfaringer som giver grobund for udvikling.