Personale

​Når du ansættes på TAO, er det et krav, at du har en pædagogisk, faglig uddannelse eller lign., således du er fagligt kompetente til at varetage den daglige praksis i huset. Det betyder, at den enkelte ansatte skal turde at tage ansvar således, at alle bliver en del af en helhed, hvorigennem man medvirker med sin åbenhed, ærlighed, rummelighed til at strukturere barnet/den unges hverdag.

Behandlings- og Opholdsstedet TAOs grundholdning er, at personalet skal have en god pædagogisk og psykologisk indsigt og at man skal være i stand til at benytte denne. Endvidere kræves det af medarbejderen, at vedkommende er indstillet på kontinuerlig udvikling; fagligt og personligt. Dels gennem uddannelse, men i lige så høj grad gennem supervision, hver 14. dag. 

Her arbejdes der med at få større forståelse og indsigt i det enkelte barn/ungs, gruppen af børn/unge og ens egen håndtering heraf. Det forventes af medarbejderen at man deltager aktivt og forberedt i disse processer.

​Derfor; når medarbejderen har været ansat i ca. 1 år, skal vedkommende påbegynde efteruddannelse i ”Miljøterapi i døgnregi af børn og unge med diagnoser” på UCC. Miljøterapiuddannelsen udgør en ½ diplom uddannelse (se beskrivelse under uddannelse i Miljøterapi i døgnregi af børn og unge med diagnoser). Når denne miljøterapiuddannelse er gennemført, udløser det et løntillæg og ligeså hvis man vælger at fuldføre den fulde diplomuddannelse.

Dette for at tilegne sig specifik viden indenfor målgruppe, behandling og terapeutiske tilgange.

​Foruden supervision af tilknyttet psykolog, er der løbende en proces med organisationspsykolog udefra, for hele personalegruppen, hvor der arbejdes med indbyrdes samarbejde, forståelse af den terapeutiske organisation, ens rolle i organisationen. Samme organisationspsykolog varetager også en 2 dags institutionskonference en gang årligt, som udløber af temaer fra årets procesforløb med samme psykolog.

Endvidere er der mulighed for at deltage i andre relevante kurser al efter hvilke roller man varetager i det daglige arbejde.