Målgruppe​

Når et barn/ung henvises til Behandlings- og Opholdsstedet TAO, er det vurderet gennem psykologiske/psykiatriske undersøgelser, at barnet/den unge har behov for et særligt tilrettelagt miljøterapeutisk udviklingsmiljø, grundet behandlingsbehov. Her har børnene/de unge f.eks. ikke udviklet personlighedsmæssige strukturer og selvfølelse, hvilket gør det svært for børnene/de unge at skelne mellem indre/ydre følelser og tilstande, samt et sundt og realistisk virkelighedsbillede.

Disse børn/unge har bl.a. svært ved at forholde sig til andre mennesker, da det både kan være svært at afkode de sociale spilleregler der er i samspil med andre, samt de har svært ved at turde tro på dem. Nogle af børnene/de unge har tidligere erfaringer, som gør, at de tit forventer det værste af andre, da de frygter, at de bliver afvist eller reelt tror de bliver det – og kan derfor selv få skabt situationer, hvor det værste sker for dem.

Det er bl.a. for unge som er psykisk skrøbelige og sårbare, nogle indadvendte og andre mere udadvendte, men ikke unge med alvorligt udadreagerende adfærd. Ligesom det ikke er unge med misbrugs problematikker.​

Målgruppen kendetegnes ved, at disse børn/unge ofte mangler fornemmelse af, hvem de selv er, og de kan derfor ofte tage farve af omgivelserne. Nogle af børnene/de unge kan være præget af en urolig og ukoncentreret adfærd. Andre kan opleves som indadvendte, selvdestruktive og triste. Der kan være tale om børn/unge, der har vanskeligheder ved at formidle sig om egne indre tilstande og vanskeligheder ved at fungere socialt. Det er børn/unge som, pga. deres vanskeligheder, ofte har brug for særlige læringstilbud, da det kan være for svært at modtage læring i de store folkeskolers klassesammenhænge.

Der arbejdes bevidst med målgruppen af børn/unge med relationsforstyrrelser og autismespektrumsforstyrrelser, med problemer som bl.a. opmærksomhed, koncentration, indlæring, hukommelse, angst, depression, mv.

Børnene/de unge har svært ved at klare eller forholde sig til små frustrationer eller forandringer. Når dette opstår, udløser det en vrede, panik, mistro og angst hos børnene/de unge. Disse børn/unge har svært ved at styre egne impulser, samt afstemme i forhold til omverdenens krav og forventninger til dem, og børnene/de unge har svært ved at erfaringsopsamle og udvikle sig den vej igennem.​

Målgruppen af børn/unge har derfor brug for at der er tydelighed omkring dem i form af strukturer og genkendelighed, så de mærker at der er troværdige voksne omkring dem, da de kan have erfaringer fra tidligt af, at voksne ikke er til at stole på og på den måde få korrigeret emotionelle oplevelser.

Målgruppen på TAO;

normaltbegavede børn, som ved indskrivningstidspunktet er fra 6-13 år.

Børnene kan blive boende på TAO til det 23. år

Vi er normeret til 8 børn af begge køn.