Bestyrelsen

Jan Toftholm Andersen

Formand

Koncern sundhedsdirektør hos Dena A/S

Henriette Kiersgaard

Medlem af bestyrelsen

Jurist

Lise Nørgaard

Næstformand

Kommunikationsrådgiver

Marie Winther

Medlem af bestyrelsen

Socialrådgiver

Konni Havgaard

Medarbejderrepræsentant

Miljøterapeut