Bestyrelsen

Jan Toftholm

Formand

Koncern sundhedsdirektør hos Dena A/S

Henriette Kiersgaard

Næstformand

Jurist

Lise Nørgaard

Medlem af bestyrelsen

Kommunikationsrådgiver

Marie Winther

Medlem af bestyrelsen

Socialrådgiver

Sara Madsen

Medarbejderrepræsentant

Pædagog