Værdigrundlaget for følg drømmen

​​

En af de vigtigste værdier på TAO er at skabe håb for fremtiden for de børn og unge, der bor hos os. De voksne arbejder aktivt med, hvordan de kan støtte børnene og de unge i deres ønsker for fremtiden og lærer dem, hvordan de har indflydelse på deres eget liv og deres egen fremtid.

Det betyder blandt andet at give børnene og de unge modet til at drømme og redskaberne til at føre drømmene ud i livet. Målet er at give dem et robust fundament samt den selvtillid og selvværd det giver, når man sætter sig langsigtede mål og når dem trods afsavn nu og her.