Samvær

​Det prioriteres højt, at de unge har samvær med deres familier og som udgangspunkt vil de være hjemme hos en forælder eller forældre hver 2. weekend. Men det er individuelt, ud fra det enkelte unges familiære forhold og muligheder.

Ofte har det familiære samvær været svært, og vil samværet i nogle tilfælde foregå med støttepersoner.

Hvor forældrene ikke er samboende, og hvor der kan være forskellige opfattelser af, med hvem og hvor meget den unge skal have samvær, vil det være kommunen som laver en samværsplan for et længere tidsrum af gangen. Hvis man ønsker ændringer i samværet må det gå gennem socialrådgiver.

Samværet mellem søskende har ofte været problematisk, men det er en vigtig relation og derfor gives der mulighed for, at en søskende kontinuerligt kan komme på besøg i f.eks. en weekend om måneden. Her vil personalet arbejde miljøterapeutisk med søskenderelationen.

For nogle af de børn/unge der anbringes på Behandlings- og Opholdsstedet TAO, har der været andre vigtige omsorgspersoner inde i den unges liv. Det kan være bedsteforældre, plejeforældre, tidligere kontaktpædagoger el. andre. Efter aftale med forvaltning, kan der arrangeres samværsaftaler med disse omsorgspersoner vurderet ud fra den unges behov.

Vi vægter at sørge for, at den unge kan bevare det gode netværk det har, hvorfor vi bl.a. også kan lave legeaftaler og ”hænge-ud” aftaler for de unge.

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø