Ungepanel og ungemøde

Ungepanel

Her kan du få medindflydelse ved at fortælle hvad du kunne tænke dig, i forhold til aktivferier, aktiviteter, ture og meget mere. Du kan få vigtige beskeder fra de voksne og du kan snakke med de andre unge om hvad du synes er godt eller skidt i forhold til at bo på opholdssted. Her kan du også hører om dine rettigheder, når du er anbragt uden for hjemme. HUSK at deltage i dit eget liv.

Ungemøde

Ungemødet er et møde, hvor man bl.a. kan tale om, hvordan det er ikke at bo hjemme hos mor og/eller far, at det nogle gange kan følelses pinligt at bo på et opholdssted, ungeliv og forståelsen for andre.

Der er rigtig tit andre der har det lige som en selv og har en erfaring som kan hjælpe en.

Ungemøderne er meget private og det der siges og arbejdes med på ungemøderne, snakkes der ikke om. Det vil sige, at har man hørt andre snakke om noget på ungemødet, må man ikke sige det til nogen andre. Alt bliver på ungemødet.

Det er de samme voksne der er med hver gang og er begge de to voksne ikke til stede, så holdes der ikke ungemøde.