Ungeråd og ungemøde

Ungeråd

​Hver uge holder vi på De Unges TAO et ungeråd. Her har vi mulighed for selv at sætte punkter på dagsorden og få snakket om emner, du mener er vigtige, i fællesskab med de andre unge.

Her planlægges der madplan, som vi alle selv er med til at sørge for bliver holdt.

Du får selv en ugedag, hvor der skal laves mad og lave indkøbsliste til denne ret.

På dette råd får man også et område i huset, som man er ansvarlig for at gøre rent på rengøringsdagen – dette område skifter man en gang om måneden.

Ungeråd hjælper dig til at få fortalt til resten af huset, hvordan du gerne vil have hverdagen til at forløbe i dit hjem.

Der er altid en voksen tilstede på dette ungeråd og det er den voksne der styrer mødet og sørger for at alle bliver hørt.

Ungemøde

Hver uge har vi ungemøde som alle unge skal deltage i

Ungemødet er et møde, hvor man bl.a. kan tale om, hvordan det er ikke at bo hjemme hos mor og/eller far, eller andre lign. emner.


På ungemøderne kan der også leges nogle forskellige rollespilslege eller noget lign. Nogle gange laves der lege, snakkes der alvorligt, ses billeder, snakkes der sanser el. lign.

Ungemøderne er meget private og det der siges og arbejdes med på ungemøderne, snakkes der ikke om. Det vil sige, at har man hørt andre snakke om noget på ungemødet, må man ikke sige det til nogen andre. Alt bliver på ungemødet.

Det er de samme voksne der er med hver gang og er begge de to voksne ikke på arbejde, så holdes der ikke ungemøde.

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø