Børneråd og børnemøde

​Børneråd på TAO

Hver søndag er der børneråd på TAO. Her er det muligt at drøfte emner med de andre børn og unge i huset.

Det kan være praktiske emner eller ønsker til huset. Et barn eller ung vælges til at være ordstyrer og et barn eller ung vælges til at være referent for en periode. Emnet som er drøftet, tager de voksne med til deres personalemøde, så børnene og de unge får et svar på de spørgsmål de har stillet på børnerådet. Alle børn og unge deltager på disse møder og alle har indflydelse.

Der hænger fra gang til gang en dagsorden-skabelon, hvor man kan skrive sine punkter på. Hvert barn/ung skal selv sørge for at tingene står der, så der kan blive snakket om det på mødet – ellers sker det ikke.

Børnemøde for børn og unge i TAO

Hver tirsdag har vi børnemøde som alle børn og unge skal deltage i. Børnemødet er et møde, hvor man bl.a. kan tale om, hvordan det er ikke at bo hjemme hos mor og/eller far, eller andre lign. emner.

På børnemøderne kan der også leges nogle forskellige rollespilslege eller noget lign. Nogle gange laves der lege, snakkes der alvorligt, ses billeder, snakkes der sanser el. lign.

På børnemøderne arbejdes der også med at få lavet en samlet mappe for hvert enkelt barn/ung, med deres livshistorie, som også er et led i behandlingen. Dette vil forældrene så vidt muligt inddrages i, da det er mor og/eller far der bedst kender til barnet/den unge og de første år i livet.

Børnemøderne er meget private og det der siges og arbejdes med på børnemøderne, snakkes der ikke om. Det vil sige, at har man hørt andre snakke om noget på børnemødet, må man ikke sige det til nogen andre. Alt bliver på børnemødet. Det er de samme voksne der er med hver gang og er begge de to voksne ikke på arbejde, så holdes der ikke børnemøde.​

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø