Husråd og børnemøde

Husråd på TAO​

En gang om måneden afholdes der et husråd, hvor alle børn og unge i huset deltager med det faste personale.

Husrådet indeholder bl.a. trivslen i huset, praktiske emner eller ønsker til huset eller ferier. Et barn eller ung vælges til at være ordstyrer og et barn eller ung vælges til at være referent for en periode. Emnet som er drøftet, tages som dialog og der kan laves beslutninger med det samme. Undtagelsesvis kan der være emner, som skal tages med på de voksnes personalemøde, inden der kan komme en beslutning. Alle børn og unge deltager på disse møder og alle har indflydelse.

Der hænger fra gang til gang en dagsorden-skabelon, hvor man kan skrive sine punkter på. Hvert barn/ung skal selv sørge for at tingene står der, så der kan blive snakket om det på mødet – ellers sker det ikke.

Trivsel og social fremtræden, herunder sprog, er et fast punkt på dagsorden, da TAO skal være et rart sted at være for alle.

Børnemøde for børn og unge i TAO

Hver tirsdag har vi børnemøde som alle børn og unge skal deltage i. Børnemødet er et møde, hvor man bl.a. kan tale om, hvordan det er ikke at bo hjemme hos mor og/eller far, eller andre lign. emner.

På børnemøderne kan der også leges nogle forskellige rollespilslege eller noget lign. Nogle gange laves der lege, snakkes der alvorligt, ses billeder, snakkes der sanser el. lign.

På børnemøderne arbejdes der også med at få lavet en samlet mappe for hvert enkelt barn/ung, med deres livshistorie, som også er et led i behandlingen. Dette vil forældrene så vidt muligt inddrages i, da det er mor og/eller far der bedst kender til barnet/den unge og de første år i livet.

Børnemøderne er meget private og det der siges og arbejdes med på børnemøderne, snakkes der ikke om. Det vil sige, at har man hørt andre snakke om noget på børnemødet, må man ikke sige det til nogen andre. Alt bliver på børnemødet. Det er de samme voksne der er med hver gang og er begge de to voksne ikke på arbejde, så holdes der ikke børnemøde.​