Elektronik

​På Behandlings- og Opholdsstedet TAO er vi klar over, hvor vigtig en del af de unges liv, at elektronik har. Derfor er der nedenstående regler for De Unges TAO, således de unge kan føle sig ligesom deres jævnaldrende i forbindelse med computer, telefon, m.m.

På De Unges TAO er der oprettet elektronikskabe. Dette er for at sikre, at de unge ikke ligger vågen hele natten og sms’er, spiller, hører musik el. lign. I nogle tilfælde kan den unge kontakte forældrene om natten, hvis de føler sig utrygge. På denne måde kan personalet ikke hjælpe og trøste den unge, hvis ikke barnet lærer at gå til den voksen der er omkring det og bede om hjælp. Det kan være frustrerende som forældre ikke at kunne hjælpe sit barn i den anden ende af telefonen og derfor skaber dette mere utryghed og frustration end gavn.

Disse elektronikskabe låses af om natten og de unge skal inden sengetid sørge for at deres elektronik er afleveret for natten. På De Unges TAO ligger de unge deres ting i deres egne skuffer i stuen og ligger ofte telefonerne til opladning på kontoret om natten.

De unge har mulighed for at have tv og Playstation på værelset. Dog betaler de selv for deres antennepakke, så de kan se tv.

Nedenstående viser, hvad den unge kan have på værelset på De Unges TAO

  • MUSIKANLÆG
  • HØJTALERE
  • GHETTOBLASTER
  • COMPUTER
  • SPILLEMASKINER
  • ANTENNEBOKS

​De Unges TAO betaler ikke for Nintendo’er, ipad’s el. lign og det er på eget ansvar, når forældre eller andre køber dette til deres ung og lader den unge have det på De Unges TAO.​

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø