Forældremøde

Sidste mandag i følgende måneder; januar, marts, april, maj, august, september, oktober, afholdes der forældremøde på TAO. I juni måned er der en sommerfest med forældre og søskende og i slutningen af november er der julearrangement for forældre og hjemmeboende søskende.

På De Unges TAO afholdes der ikke forældremøder. Der bliver afholdt sensommerfest for forældre og søskende i slutningen af august og julearrangement for forældre og hjemmeboende søskende.

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø