Forældremøde

Sidste mandag i følgende måneder; januar, marts, april, maj, august, september, oktober, afholdes der forældremøde på TAO. I juni måned er der en sommerfest med forældre og søskende og i slutningen af november er der julearrangement for forældre og hjemmeboende søskende.