Familie/ søskende

Det vægtes meget højt, at de børn og unge der har søskende, får mulighed for at se hinanden. I nogle tilfælde laves der faste samværsaftaler for, hvornår de ses. Nogle børn og unge har haft deres søskende på overnatning i en weekend og nogle besøger dem i deres hjem med eller uden personale fra TAO.

Det er vigtigt for børnene/de unge, at vi støtter dem i at holde deres søskende relation ved lige, samt støtter og guider dem i bedst muligt samvær. Det er vigtigt, at børnene/de unge føler, at de har et godt søskendebånd eller en søskenderelation de kan arbejde videre på, når de flytter fra TAO, så de har deres søskende i deres netværk.

Nogle børn og unge har også en meget tæt relation til bedsteforældre. Dem kan der også arrangeres samvær med.

Al planlægning af samvær går gennem forvaltningen. Jo yngre man er, planlægges dette i fællesskab med forvaltning, forældre og TAO. Jo ældre og ansvarlig barnet/den unge er, jo mere selvbestemmelse har barnet/den unge. TAO sørger for at finde dage og planlægge.

Det betyder, at bl.a. forældre, bedsteforældre og søskende ikke kan komme spontant forbi, uden det er aftalt med ledende miljøterapeut. Dette grundet den faste dagsstruktur, som barnet/den unge skal deltage i og følge, samt at barnet/den unge har behov for forberedelse.​