Hjemme, samvær og ringetider

Det er individuelt, hvilke samværsaftaler der laves. Nogle kommer hjem på weekend – enten en overnatning eller to overnatninger. Nogle er hjemme hver anden weekend, hver tredje weekend el. hver fjerde weekend.

Der er også tilfælde, hvor det fra forvaltningens side er besluttet, at barnet er sammen med forældrene i huset. Her vil der blive sørget for, at man som forældre kommer og bruger tiden med sit barn. Selvom man ikke har sit barn boende hjemme, stopper man ikke med at være enten mor eller far, hvilket det er vigtigt at man stadig kan være og føle sig som. I tilfælde af, at samværet ligger henover frokost, vil der blive sørget for frokost under samværet, hvor der vil blive dækket op i et af fællesrummene til dette.

Når samværet foregår i huset, er der mulighed for at benytte de fællesrum der er eller udendørsarealerne i tilfælde af, at disse ikke benyttes af andre. Inden samværet vil personalet den pågældende dag have forberedt barnet/den unge på at finde ud af, hvad de gerne vil lave under deres tid med forældrene og hvilke steder de gerne vil være, således dette kan planlægges ind.

Al ændring af samvær går altid igennem forvaltning.

Man har som forældre en eller to faste ringetider med sit barn. Denne tid vil blive aftalt mellem ledende miljøterapeut og forældre. Det er forældrenes opgave at ringe op til huset, da det er meget vigtigt for barnet at føle sig husket af sine forældre, hvilket det automatisk vil gøre, når mor og far husker at ringe på det aftalte tidsrum. Derfor er det ikke barnets opgave at ringe op til forældrene.

En gang om ugen ringer kontaktpædagogen til forældrene og informerer om, hvordan uge er gået.​