Hjemme, samvær og ringetider

​Det er meget forskelligt fra ung til ung om, hvilke former for samværsaftaler der laves. Nogle unge kommer hjem på weekend – enten en overnatning eller to overnatninger. Nogle er hjemme hver anden weekend, hver tredje weekend el. hver fjerde weekend.

Der er også tilfælde, hvor det fra forvaltningens side er besluttet, at den unge er sammen med forældrene på De Unges TAO, hvilket også er en mulighed. Her vil der blive sørget for, at man som forældre kommer og bruger tiden med sit barn. Selvom man ikke har sit barn boende hjemme, stopper man ikke med at være enten mor eller far, hvilket det er vigtigt, at man stadig kan være forældre, når man er sammen med sit barn. I tilfælde af, at samværet ligger henover frokost, vil der blive sørget for frokost under samværet, hvor der vil blive dækket op i et af fællesrummene til dette.

Når samværet foregår på De Unges TAO, er der mulighed for at benytte de fællesrum der er eller udendørsarealerne i tilfælde af, at disse ikke benyttes af de andre unge. Inden samværet vil personalet den pågældende dag have forberedt barnet/den unge på at finde ud af, hvad de gerne vil lave under deres tid med forældrene og hvilke steder de gerne vil være, således dette kan planlægges ind.

Nogle gange foregår det hjemme. Her er det meget forskelligt om forældrene selv henter og bringer eller om det er De Unges TAO der henter og bringer. Dette aftales med De Unges TAO og/eller med forvaltning.

Al ændring af samvær skal altid gå igennem forvaltning, medmindre andet er aftalt ved indflytning eller på et statusmøde.

Man har som forældre en eller to faste ringetider med sit barn/ung. Denne tid vil blive aftalt mellem ledende miljøterapeut og forældre. Det er forældrenes opgave at ringe op til den unge på De Unges TAOs telefon, da det er meget vigtigt for barnet at føle sig husket af sine forældre, hvilket det automatisk vil gøre, når mor og far husker at ringe til den unge på det aftalte tidsrum. Derfor er det ikke den unges opgave at ringe op til forældrene.

Der vil på indflytningsmøder/statusmøder blive aftalt, om forældrene ringer til barnets mobiltelefon eller til De Unges TAOs telefon.

En gang om ugen ringer den unges kontaktpædagog til forældrene og informerer om, hvordan den unges uge er gået. Dette vil som oftest ligge om aftenen, på en fast hverdag, hvor der er ro og kontaktpædagogen har tid til at snakke.

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø