Statusmøde

På De Unges TAO afholdes der statusmøder en gang hvert halve år. Ved indflytning af ny ung er der opfølgningsmøde efter 3 måneder fra indflytningsdagen.

På statusmøderne deltager forældre, institutionsleder, ledende miljøterapeut, socialrådgiver, familieplejekonsulent, evt. skolelærer.

Inden statusmøderne vil der fra De Unges TAO blive udarbejdet en statusrapport, som sendes rundt. Nogle forældre ønsker ikke, at denne sendes til dem, men at de først får dem udleveret på mødet, hvor den gennemgås. En sådanne aftale aftales indbyrdes mellem forældre og ledende miljøterapeut/institutionsleder.

Statusmøderne varer mellem en time til halvanden og det er som oftest på De Unges TAO, at mødet afholdes.

I forbindelse med statusmødet vil socialrådgiver som regel lægge en børnesamtale.

Behandling- og Opholdsstedet TAO

Skullerupvej 36

4330 Hvalsø

De Unges TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø