Statusmøde

På TAO afholdes der statusmøder en gang hvert halve år. Ved indflytning af ny ung er der opfølgningsmøde efter 3 måneder fra indflytningsdagen.

På statusmøderne deltager forældre, institutionsleder, ledende miljøterapeut, socialrådgiver, familieplejekonsulent, evt. skolelærer. På statusmødet gennemgås hvordan det går med barnet eller den unge, og der snakkes om den positive udvikling og hvor der stadig skal lave en behandlingsmæssigindsats, samt er det vigtigt at I som forældre kommer med Jeres bidrag, hvor I ser at der har været en udvikling og hvor I kunne tænke Jer, at der blev gjort en indsats.

Inden statusmøderne vil der fra TAO blive udarbejdet en statusrapport, som fremsendes til forvaltningen, som videresender den til forældre og andre involverede parter. Statusrapporten tager udgangspunkt i den handleplan som er udarbejdet af forvaltningen.

Statusmøderne varer mellem en time til halvanden og det er som oftest på TAO, at mødet afholdes.

I forbindelse med statusmødet vil socialrådgiver som regel lægge en børnesamtale.